Opdateret 9. november 2022

Nu er erstatnings-CPR-numre via national e-CPR-service muligt

Sundhedsdatastyrelsen har nu etableret en national e-CPR-service, hvorfra man kan trække nye og unikke e-CPR.

For personer uden officielt CPR-nummer har man i sundhedsvæsenet anvendt lokalt tildelte alternative patient-ID. I den forbindelse har det været en udfordrende problemstilling, at disse patient-ID ikke var unikke, hvorfor samme person kan have flere patient-ID, og samme patient-ID kan være tildelt flere personer.

Sundhedsdatastyrelsen har nu etableret en national e-CPR-service, hvorfra man kan trække nye unikke e-CPR, så en person uden dansk CPR-nummer genanvender e-CPR fra tidligere kontakt til sundhedsvæsenet. Derved bliver e-CPR lige så unikt som CPR-nummer.

Denne nationale e-CPR-service er begyndt at blive taget i anvendelse, bl.a. i forbindelse med covid19-vaccination på flygtningecentre.

Det er derfor vigtigt, at alle it-systemer i sundhedsvæsenet kan understøtte disse nye e-CPR, og ikke afviser modtagne MedCom-meddelelser der rummer et sådant nyt e-CPR.

Hvordan er e-CPR bygget op?

e-CPR er opbygget med, at de første seks tegn er personens fødselsdato, det 7. tegn angiver fødselsårhundrede, 8. og 9. tegn er to bogstaver der oftest er personens initialer, og det 10. tegn er et ciffer der angiver køn (lige/ulige som ved CPR-nummer).

De hidtidige e-CPR er opbygget efter samme princip som ved det nye e-CPR. Der er kun varians på det 7. tegn. 7. position ved gamle e-CPR er 0 for personer født 1900-1999, 5 for personer født før 1900 og 6 for patienter født efter 1999. 8. position ved nye e-CPR er 1 for personer født 1900-1999 og 7 for personer født 2000-2099.

For visse typer it-systemer har fødselsårhundrede betydning, hvorfor f.eks. laboratoriesystemer skal være særskilt opmærksomme på disse nye e-CPR.

Fremadrettet anvendes kun CPR-nummer eller e-CPR i MedComs meddelelser, hvorfor brug af andre lokalt tildelte patient-ID bør erstattes med e-CPR.

MedComs testcamp for lægepraksissystemer i september 2022 sikrede dette for lægepraksissystemerne. Øvrige systemtyper skal tilsvarende sikres, og it-systemer der omlægges kan have en oprydningsaktivitet forbundet hermed, såfremt lokalt tildelte patient-ID kan kollidere med den nye version e-CPR-opbygning.