Opdateret 5. januar 2021

Nuuday A/S vinder udbud om drift af VDX (videoknudepunktet)

MedCom har gennem de seneste måneder gennemført et offentligt EU-udbud om driften af den fællesoffentlige og tværsektorielle infrastruktur VDX. Udbuddet angik drift, service og support af VDX-infrastrukturen inklusive anskaffelse af videolicenser.

Den 15. december 2020 blev der underskrevet kontrakt med vinderen af udbuddet.
Vinderen blev den eksisterende VDX-leverandør Nuuday A/S (TDC Erhverv/NetDesign), som sammen med underleverandøren Netic A/S fortsat skal varetage driften af VDX.

Det er et VDX, som i 2020 med Corona-pandemien har gennemgået en stor udvikling med bl.a. store kapacitetsmæssige ændringer. Det var en udvikling, som var forudset - men slet ikke så hurtigt og i samme omfang.

Det betyder også, at VDX i større grad nu er en kritisk infrastruktur med stigende anvendelse i den direkte patient- og borgerkontakt gennem apps som fx MinLæge – og som understøtter de politiske målsætninger om at omlægge fysisk fremmøde til digital kontakt, bl.a. via video.

Denne udvikling afspejles i den nye kontrakt, hvor der er lagt vægt på, at VDX skal være en sikker og stabil infrastruktur af høj kvalitet og med en god service, så brugerne får den bedst mulige oplevelse, når de anvender video. Og hvor VDX fortsat skal understøtte brobygningen mellem parternes fagsystemer, videokonferenceudstyr og -infrastrukturer, hvilket også er en af kerneopgaverne for den fællesoffentlige og tværsektorielle videoinfrastruktur.  

MedCom ser frem til det fortsatte samarbejde med Nuuday og Netic om driften af VDX og til at understøtte anvendelsen af video mellem alle brugerne og parterne.

”MedCom er den digitale rygrad i det danske sundhedsvæsen, og vi er meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet og være med til at drifte en så vigtig digital løsning for både sundhedsvæsen og danskerne generelt. Brugen af video i på tværs af sundhedsvæsenet har naturligvis oplevet en stor vækst siden marts som følge af de restriktioner, som COVID-19 har bragt med sig, og VDX-løsningens kapacitet er tidoblet i perioden for at sikre den bedste brugeroplevelse. Dermed har man kunne flytte dele af de ambulante konsultationer fra fysisk fremmøde til online, og det er en udvikling, som vi forventer udvikler sig yderligere i fremtiden på linje med øvrige områder i samfundet,” siger John Henriksen, direktør i TDC Erhverv.

”Med den nye VDX-kontrakt er fundamentet for en øget anvendelse af tværsektorielle og borgerrettede videomøder i sundhedssektoren blevet styrket væsentligt. I den nære fremtid vil det givet vis fortsat være Corona-situationen, der sætter dagsordenen, men på den længere bane vil de praktiske erfaringer med nye virtuelle samarbejdsformer bane vejen for en mere strategisk udbredelse af online-møder i videreudviklingen af det nære, samarbejdende sundhedsvæsen,” siger Lars Hulbæk, direktør i MedCom.

Mere om VDX
Læs mere om VDX og anvendelse her: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx

VDX-statistik
I nedenstående fremgår seneste statistik over udviklingen i anvendelsen af VDX baseret på antal videomøder.

Samlet set har VDX huset mere end 400.000 videomøder siden nedlukningen af landet i marts 2020, hvoraf mere end 180.000 er patientkonsultationer via app’en MinLæge.

Graf over videomøder opgjort ud fra antal videomøder med 2 eller flere deltagere og ekskl. testkald

(Videomøder er opgjort ud fra antal videomøder med 2 eller flere deltagere og ekskl. testkald)