Opdateret 23. november 2017

Ny artikel giver fem forslag til håndtering af informationssikkerhed på sundhedsområdet

MedCom deltager i EU-projektet KONFIDO, som fokuserer på sikkerhedsløsninger i dataudvekslingen mellem systemer på sundhedsområdet – også over landegrænser. I den forbindelse har Janne Rasmussen fra MedCom været med til at skrive en artikel om sikkerheds- og persondatamekanismer, som er blevet udviklet og/eller brugt i andre projekter og initiativer i forbindelse med interoperabilitet på systemisk niveau. Artiklen er skrevet på baggrund af en gapanalyse, og resultaterne herfra bliver præsenteret på ICBHI2017 Conference i Thessaloniki i Grækenland d. 18 – 21. november 2017.  Gapanalyse har klarlagt problematikkerArtiklen hedder ”Gap Analysis for Information Security in Interoperable Solutions at a Systemic Level: The KONFIDO Approach” og konkluderer, at der er flere huller, som bør adresseres i forskellige fora. Artiklen fremhæver bl.a., at teknologiske fremskridt sker i et tempo, som hurtigt kan gøre anvendte sikkerhedsmekanismer forældede, og at de sikkerhedsmål og kontroller, der er fastsat af internationale standarder, er opfyldt i forskellige grader, men sjældent uden hensyn til analyseemnerne.

Fem forslag til håndtering af informations- og cybersikkerhed

Artiklen bringer i forlængelse heraf fem forslag til, hvordan informations- og cybersikkerhed kan håndteres i e-sundhedssammenhæng på et systemisk og holistisk niveau:

  • Stræb efter i høj grad at overholde standarder på tværs af alle domæner og emner, da det sikrer tillid og er i tråd med slutbrugernes tilgang.
  • Tag højde for brugerne af den centraliserede teknologi/framework med hensyn til detaljer i informationssikkerheden.
  • Implementer de nyeste sikkerhedsteknologier og forholdsregler
  • Bæredygtig informationssikkerhed i tekniske løsninger skal sikres
  • Undersøg implementeringsproblemer fra de relevante sikkerhedssoftwareframeworks nærmere.

 

Du kan læse artiklen her