Opdateret 9. maj 2018

Ny bekendtgørelse vedr. national deling af patientrapporterede oplysninger og hjemmemålinger

Den 3. maj 2018 træder en ny bekendtgørelse i kraft: ”Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)”. Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200917.

Denne bekendtgørelse er en del af det juridiske grundlag for national deling af hjemmemålingsresultater og spørgeskemadata opsamlet af patienten. Delingen foregår i praksis via Dokumentdelingsservicen på den Nationale Serviceplatform (NSP). Den nationale udveksling er muliggjort via nationalt aftalte standarder og infrastruktur, herunder den danske profilering af internationale HL7-standarder: CDA-2 – PHMR – QFDD og QRD (MedComs dokumentation af standarderne kan findes her: http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/).

Infrastrukturen er beskrevet i denne lille tegnefilm: https://youtu.be/woz9MUJr_-w