Opdateret 13. august 2019

Ny forløbsplan på vej

Ny forløbsplan til patienter med iskæmisk hjerte-kar-sygdom er på vej.

Der er allerede udviklet forløbsplaner til patienter med henholdsvis KOL og type 2-diabetes, og MedCom har nu – i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, PLO og Danske Regioner - igangsat arbejdet med at udvikle endnu en forløbsplan.

Den nye forløbsplan er målrettet patienter, der er disponererede for iskæmisk hjerte-kar-sygdom. Forløbsplansværktøjet egner sig særligt godt til denne patientgruppe, da patientgruppen har stor mulighed for, via livsstilsintervention, at påvirke prognose og dermed understøtte god trivsel og reducere morbiditet og mortalitet. Samtidig omfatter patientgruppen både patienter med hyperkolesterolæmi, hypertension og type 2-diabetes, hvorfor en forløbsplan for denne gruppe af patienter gør op med tanken om at se patienter som enkeltdiagnoser og i stedet ser på patientens samlede situation.

Der er netop nedsat en lægefaglig arbejdsgruppe, som i efteråret skal definere indholdet i den nye forløbsplan. Herefter skal den nye forløbsplan udvikles teknisk og implementeres i de enkelte lægesystemer. Den nye forløbsplan forventes at kunne tages i brug i 2. halvår 2020.

Projektet kan følges her.

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan en ny forløbsplan bliver til, kan du se videoen nedenfor.