Opdateret 14. december 2017

Ny medarbejder i MedCom

Pr. 1. september 2017 har vi ansat Lene Taustrup som projektassistent i MedComs administrative team.

Lene er 53 år og kommer fra en administrativ stilling i det private, og har ligeledes flere års erfaring med internationalt arbejde.

Lenes opgaver vil bl.a. bestå i koordinering af forbrugte ressourcer samt udarbejdelse af årlige og final rapporter til EU Kommissionen i forhold til igangværende EU projekter, indrapportering af samlede projektregnskaber til EU samt afklaring af spørgsmål omkring regnskabsaflæggelse og administration indenfor projekterne. Opgaver vedr. kreditor-/debitorbogholderi samt sparring/backup til den overordnede økonomistyring.