Opdateret 14. januar 2019

Vi har pr. 1. januar 2018 ansat Tom Høg Sørensen som programleder for Digital Almen Praksis

Tom skal indgå i MedComs Praksis/Lab-team med særligt fokus styring af programmet Digital Almen Praksis, der har til formål at videreudvikle de praktiserende lægers IT-arbejdsplads. Herunder samspillet med patienter og det omgivende sundhedsvæsen på sygehuse og i kommuner.

Konkret omfatter programmet 6 delprojekter:

  • Hurtigt patientoverblik
  • Forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer
  • Den intelligente indbakke
  • Forbedring af epikriser
  • Kommunikation med kommunal pleje
  • Borgerrettet APP: ”Lægen i min lomme”

Tom er uddannet ingeniør og har fra stillinger i det private flere års erfaring med strategisk udvikling af IT systemer i både praksis -og sygehussektor.