Opdateret 7. maj 2021

Ny medarbejder i MedCom

Vi har pr. 1. maj ansat Lars Hillerup som konsulent i vores Systemforvaltningsteam.

Hans primære opgaver vil være 

 • Leverandør- og kontraktstyring bl.a. gennem driftsmøder, opfølgning på rapporteringer, monitorering
 • At planlægge og koordinere bl.a. udviklingsopgaver og opgraderinger i samarbejde med
  forretningen og leverandørerne
 • At fungere som koordinator ved forberedelse og gennemførelse af udbud
 • At deltage i nødvendigt omfang med teknisk bistand ved 3. level supporthenvendelser
 • At varetage support- og administrative opgaver i relation til bl.a. tilslutninger, alarmer fra overvågning
 • At bidrage til, at der består og vedligeholdes dokumentation og procedurebeskrivelser jf. ISO27001
 • At bidrage i informationssikkerhedsaktiviteter som risikovurderinger, test af beredskab,
  it-revision
 • At bidrage til ledelsesinformation om drift, vedligehold, udvikling, sikkerhed

Lars kommer fra en stilling i Region Midtjylland, hvor han har arbejdet som sikkerhedskonsulent siden 2007. Før det arbejdede Lars i det daværende Vejle Amt, hvor han bl.a. deltog aktivt i MedComs arbejde med at etablere SDN i begyndelsen af årtusindet.