Opdateret 10. september 2019

Ny økonomiaftale for 2020 er til gavn for sundhedsvæsenet

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes og kommunernes økonomi for 2020.

Aftalen skal sikre, at vores sundhedsvæsen ikke svækkes i en tid, hvor der kommer flere ældre og stigende medicinudgifter. Med økonomiaftalen får regionerne 1,5 mia. mere i 2020, hvilket markerer første skridt i indsatsen for at ansætte mere sundhedspersonale. Kommunerne bliver løftet med 2,2 mia. kr. i 2020. Regeringen og KL er som en del heraf enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram.
Aftalen skal desuden sikre, at Danmark kan blive ved med at ligge i front, når det gælder offentlig digitalisering. Samarbejdet mellem kommunerne, regionerne og staten gør, at den offentlige sektor kan tilbyde effektive serviceydelser, som NemID og Digital Post, til gavn for danskerne.
På baggrund af dette er regeringen, KL og Danske Regioner enige om finansieringen af serviceydelserne.  

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL, hvorfor økonomiaftalen også omfatter MedComs arbejde. Specifikt er der tale om følgende digitale løsninger, som MedCom arbejder med: Digital løsning til gravide, Fælles Patientoverblik, Patient Rapporterede Oplysninger, fællesoffentlige it-systemer (SDN, VDX og KIH), herunder cybersikkerhed.

Økonomiaftalerne vil påvirke MedComs arbejdsprogram for 2020, som fastlægges i efteråret 2019.

Læs mere om økonomiaftalen her og her.