Opdateret 14. december 2017

Ny overenskomst mellem Danske Regioner og PLO

 

Lønnings- og Takstnævnet i Danske Regioner og PLO har indgået aftale om ny overenskomst. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber 3 år frem i tiden.

Aftalen indeholder flere it-initiativer, som direkte nævner en række MedCom-områder, herunder:

  • Forløbsplaner for KOL, diabetes og lænderygsmerter skal udbredes
  • Ny epikrise- og korrespondancemeddelelse
  • Patienters adgang til data fra almen praksis

Find aftaleteksten her.