Opdateret 7. oktober 2019

Oplæg til e-sundhedsobservatoriet: Forudsætningen for succesfuld datadeling af sundhedsoplysninger

Chefkonsulent i MedCom, Michael Johansen, vil til konferencen fortælle om den igangværende modernisering af MedComs meddelelsesforsendelse, der bygger på et gennemført proof-of-concept projekt i 2018. Den moderniserede infrastruktur understøtter digitaliseringsstyrelsens EU-projekt ”e-Delivery”, hvor MedCom indgår i afprøvningsprojekt i 2019 for sundhedsdomænet, sammen med regioner, kommuner og primærsektoren.

Konkret sker afprøvningen med et moderniseret advis om sygehusophold i HL7/FHIR-format, med forsendelse til flere kommunale instanser, samt med en udvidet korrespondancebesked, også i HL7/FHIR-format. Forsendelsesparadigmet suppleres med datadeling på anfordring, så andre relevante parter kan abonnere på notifikation når borgere behandles på sygehus.

Michael vil i sit oplæg blandt andet komme ind på følgende spørgsmål: Hvordan opnår borgerne bedre overblik over hvilke sundhedsinformationer der deles og udveksles mellem de sundhedsfaglige? Og hvordan sikres at samme sundhedsoplysning er tilgængelig for alle relevante sundhedsfaglige, og på en ensartet måde?