Opdateret 10. september 2019

Oplæg til e-sundhedsobservatoriet konference: Erfaringer med videokonsultationer i lægepraksis

MedCom konsulent, Lone Høiberg vil tale om erfaringer med projektet ’video i almen lægepraksis’. Projektets overordnede formål er at vurdere, hvilke gevinster og udfordringer, der er ved anvendelse af video i lægepraksis. I samarbejde med egen region vælger lægen hvilke områder, videoløsningen skal anvendes på. Det kan enten være videokonsultationer med borgeren i eget hjem eller med samarbejdspartnere, herunder specialist rådgivning.

Lone vil derudover komme ind på følgende spørgsmål i oplægget: Er videoløsningen let og hurtig at anvende, og kan den anvendes til lægens ønskede områder? Hvordan opleves det for patienten, når lægen sidder bag skærmen og ikke ved siden af?