Opdateret 10. januar 2018

Opsamling på efterårets informationsmøder på praksis- og laboratorieområdet

Der er lavet en opsamling på spørgsmål og input fra informationsmøderne omkring "Nyt om it fra MedCom på praksis- og laboratorieområdet", som blev afholdt i efteråret 2017 rundt i de 5 regioner. 

Besvarelserne kan ses her