Opdateret 14. januar 2019

Personalenyt

Vi har pr. 1. marts 2018 ansat Ole Vilstrup Møller som konsulent i MedComs standardiseringsteam

Ole skal bl.a. varetage følgende opgaver hos os:  

  • Udarbejdelse af testeksempler, testprotokoller, vedligehold og udvikling af online testsystemer til brug for eksterne samarbejdspartnere
  • Dokumentation af danske og internationale dataudvekslingsstandarder på sundhedsområdet
  • Understøttelse af relevante IT leverandørers implementering af MedComs standarder, herunder programmørkurser samt test- og certificering af IT systemer
  • Dialog med projektledere, brugere, kliniske eksperter og IT leverandører i forbindelse med profileringsarbejdet

Ole kommer fra DXC (det tidligere CSC Scandihealth), hvor han har arbejdet som integrationsarkitekt indenfor sundheds-IT.