Opdateret 30. august 2017

Præsentation af ny projektperiode "Tour de MedCom11"

Ved årsskiftet afslutter MedCom sin 10. projektperiode. MedCom10 gik i luften 1. januar 2016 og slutter den 31. december 2017. Derfor er vi ved at planlægge indholdet af vores næste arbejdsprogram, som strækker sig over 2018 og 2019. Vi kalder det MedCom11.

I den forbindelse tager vi over de næste to måneder på visit hos vores samarbejdspartnere for at præsentere et forslag til, hvordan arbejdsprogrammet for MedCom11 skal se ud. 
MedComs arbejdsprogram påvirkes fra flere sider, herunder økonomiaftaler, sundhedsaftaler, offentlige pejlemærker og overenskomstaftaler. Nogle af de igangværende projekter skal også videreføres og færdiggøres i MedCom11. Derudover har vi allerede stukket en finger i jorden i de forskellige grupper og netværk, vi deltager i, for at finde ud af, hvad der rører sig i landet.

Under besøgene glæder vi os til at få yderligere input til arbejdsprogrammet, høre om vores samarbejdspartneres forventninger til os og evaluere det nuværende samarbejde med MedCom.