Opdateret 30. august 2017

Region Nordjylland først med "Tilbagesvar"

 

Den 28. juni satte Region Nordjylland som den første region i Danmark strøm til deres laboratoriesvar fra biokemi og immunologi, så de håndterer de nye MedCom-standarder til "Tilbagesvarsopfølgning af parakliniske undersøgelser", så de praktiserende læger og speciallæger kan følge svarstatus på bestilte laboratorieprøver direkte i deres laboratoriesystem. Desuden kan de i deres journalsystem følge, om de har givet patienten svar på prøverne.

En ny løsning, som udrulles i hele landet hen over efteråret, men hvor de nordjyske laboratorier viser vejen og er først med løsningen, der nu har kørt helt problemfrit hen over sommeren. Region Nordjylland anvender laboratoriesystemet Labka II fra leverandøren DXC og blodbanksystemet Prosang fra Databyrån. 

Samtidig med at laboratorierne har taget den nye løsning i brug, har regionens røntgenafdelinger også taget deres "tilbagesvarsløsning" i brug i juni måned. Lægerne kan så hen over efteråret også følge op på svarene på røntgenundersøgelser i takt med, at deres journalsystemer laver tilsvarende løsning som på laboratoriesvarene. Regionens løsning leveres af CGI.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du læse mere her.