Opdateret 21. april 2020

Regionale Podeklinikker til test af Coronavirus COVID-19

Sundhedsministeriet har bedt Region Nordjylland i samarbejde med MedCom om at finde en måde at it-understøtte prøvetagning til undersøgelse for COVID-19 rekvireret fra praksis eller i forbindelse med kommende screeningsundersøgelser. De styrende principper i løsningen skulle så vidt muligt følge eksisterende arbejdsgange og bruge eksisterende kanaler og ansvar.

Opgaven lød på at udbygge eksisterende digitale løsninger frem for at bygge nye.

De 5 regioner har etableret podeklinikker, hvor prøvetagning kan finde sted. Til at it-understøtte Podeklinikkerne anvendes WebReq til rekvirering sammen med bookingløsningen på www.coronaprover.dk. WebReq anvendes i forvejen i almen praksis, men er udbygget med særlige skærmbilleder, som letter arbejdsgangen for personalet i Podeklinikken og enkelte ændringer til brugen i almen praksis.

WebReq er også udbygget til at kunne oprette rekvisitioner til screeningsundersøgelserne.

Find alle relevante dokumenter