Opdateret 6. november 2020

Resultat af testcamp 2020-10

Efterårets testcamp for lægepraksissystemer er blevet afholdt d. 30/9-2/10, på tilsvarende vis som i foråret, med en stribe videomøder. Med stort engagement og fleksibilitet fra leverandørerne, lykkedes det at gennemføre testcampen, og rigtigt mange opgaver kom i mål.

Samtlige lægepraksissystemer er nu certificeret til at kunne modtage den nye speciallægeepikrise, der rummer evt. anbefaling til opfølgning. Derudover blev fire af lægepraksissystemer også certificeret til afsendelse af samme nye version speciallægeepikrise, da lægepraksissystemerne også ofte anvendes i speciallægeklinikker. Når samtlige systemer der modtager speciallægeepikriser er certificeret for den nye version, udmeldes der en skæringsdato hvorfra man må begynde at afsende den nye version.

Projektets formål er, at efterleve den gældende epikrisevejledning fra styrelsen for patientsikkerhed.

Certificering af upload af kalenderaftaler fra lægepraksis til det samlede patientoverblik forløb tilfredsstillende for hovedparten af lægepraksissystemerne, men der udestår nogle mindre tilpasninger vedr. kalenderændringer for et par af leverandørerne, samt der udestår test af en leverandør. Derudover pågår der sideløbende en certificering af Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), der på vegne af de syv lægepraksissystemer teknisk integrerer med den Nationale Service Platform (NSP).

Projektets formål er, ved deltagelse i projektet Samlet Patientoverblik, at lade kalenderaftaler hos egen læge indgå i det fælles nationale overblik, hvor også kalenderaftaler fra regioner og kommuner fremgår.

Derudover rummede testcamp en del opgaver med henblik på af øge kvaliteten i dels afsendelse af henvisninger, samt ved sygesikringsafregning. Afledt af coronapandemien er sygesikringsafregning blevet justeret, bl.a. med flere video/telefon-konsultationer, samt honorering for covid-19 rådighedshonorar.

Alle lægepraksissystemer blev godkendt for alle disse opgaver.

 

Skema over resultater for testcamp 2020