Opdateret 12. november 2019

Resultat af testcamp efteråret 2019

Uge 40 blev lægepraksissystemerne testet for de aftalte testcamp opgaver for efteråret 2019.

Alle obligatoriske opgaver blev godkendt, på nær en enkelt mindre fejl, som der efterfølgende arbejdes med at få rettet.

Ligeledes blev alle stort set samtlige valgfrie opgaver også løst. Et rigtigt flot resultat. 

Nyhederne består bl.a. i revidering af dynamiske blanketter, fx med konditioneret udfyldelse af blankettens felter, visning af foreløbige laboratoriesvar resultater introduceret med projektet ”tilbagesvar”, samt en akkreditering af biokemiske laboratoriesvars visning i lægesystemerne. Hovedparten af lægesystemerne har valgt at understøtte ønsket om en notifikation af lægen ved eventuel manglende FMK-ajourføring når der afsendes en henvisning. 

Oktober har lægepraksissystemerne anvendt til at klargøre nye releases af lægesystemerne pr. 1/11, og det er aftalt at november måned går med at opdatere lægeklinikkerne, så det nye funktionalitet er fuldt udrullet d. 1/12.