Opdateret 4. september 2020

Revideret standard for lægevagtsepikrisen er i drift

Pr. 1. juli 2019 trådte den nye vejledning for epikriser i kraft. I første omgang har det betydet revidering af standarderne for sygehusepikrise, ambulantepikrise og skadestueepikrise, som blandt andet har fået tilføjet et nyt felt til "Anbefaling om opfølgning hos egen læge" samt mulighed for prioritering. Nu er turen kommet til lægevagtsepikrisen, som er blevet tilsvarende revideret med et felt, hvor vagtlægen kan skrive en "anbefaling om opfølgning hos egen læge", hvis det vurderes relevant. Det betyder, at egen læge via et ikon eller markering i sin indbakke vil kunne danne sig et hurtigt overblik og se, om der er kommet epikriser fra vagtlæger, som evt. kræver opfølgning. De nye vagtlægeepikriser er i drift pr. 1. juli 2020.