Opdateret 10. januar 2022

Revidering af Det gode genetiksvar

En nyrevideret udgave af laboratoriestandarden Det gode genetiksvar er nu blevet frigivet.

Standarden blev godkendt af Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) i december 2021 og har versionsnummer XR0731G.

Revideringen er foretaget i samarbejde med en specialefaglig arbejdsgruppe.

Af større ændringer kan nævnes:

  • Et genetiksvar kan indeholde svar på flere analyser vedr. samme rekvisition.
  • Der er i specialefagligt regi udarbejdet en vejledning til udfyldelse af felterne resultat, konklusion og metode.
  • Det er obligatorisk at angive en NPU eller alternativt en lokal analysekode for hver analyse.
  • Edifact-version udfases således genetiksvaret fremover kun findes i formatet OIO-XML.

Har du brug for mere information, så kan du kontakte en af nedenstående MedCom-konsulenter:

Rune Kristensen, Marianne Broholm og/eller Michael Johansen.

Du kan desuden finde yderligere information om Det gode genetiksvar her