Opdateret 25. april 2017

Samarbejdsaftale med datakonsulenter om udbredelse af WebPatient i almen praksis


MedCom har indgået samarbejdsaftale med datakonsulenterne i alle 5 regioner om regional udbredelse og support af WebPatient i almen praksis. Samarbejdet vedrørende MedCom10-projektet "Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis" og samarbejdsaftalen gælder indtil projektets udløb 31. december 2018. 

I aftalen indgår, at datakonsulenterne varetager 1. level support til praksis og iværksætter regionale initiativer til at udbrede kendskab og brugen af WebPatient til elektroniske hjemmemonitoreringer i almen praksis.

Find kontaktoplysninger til de regionale datakonsulenter her

Læs mere om projektet her.