Opdateret 30. maj 2022

SDN-temadag

MedCom afholder SDN-temadag torsdag d. 2. juni i Promusica-salen i Odense Koncerthus/Comwell H.C. Andersen Odense.

Formål med dagen er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) samt skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forretningsmæssige behov hos de tilsluttede parter, herunder orientering om den igangværende udbudsproces for SDNv4.

For inspiration og til understøttelse af dialogen vil der være oplæg fra samarbejdspartnere og nationale initiativer med relevans for SDN.

Temadagen henvender sig primært til sikkerheds- og netværksansvarlige, it-medarbejdere fra regioner, kommuner, it-leverandører og andre organisationer med tilknytning til sundhedssektoren med interesse i brug, drift og videreudvikling af SDN og aftalesystemet.

Du kan finde programmet for dagen her.