Opdateret 14. januar 2019

Social- og psykiatriområdet i fokus: første møde er afholdt i den operationelle styregruppe

banner

MedCom har nedsat en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet, som afholdte sit første møde 4. oktober 2018.

Formålet med styregruppen er at sætte fokus på socialområdet (herunder psykiatrien) og skabe et rum, hvor lokale erfaringer, faglig sparring og input indenfor social- og sundhedsområdet kan løftes til nationalt niveau og deles med øvrige regioner og kommuner.
Gruppen er med til at afklare kommunikationsbehov samt imødekomme og understøtte digital kommunikation mellem social- og sundhedsområdet.

Næste møde i gruppen er 6. december 2018. For mere information se her.

Gruppens opgaver
Styregruppen har primært til opgave at give MedCom faglig sparring indenfor social- og sundhedsområdet (herunder psykiatrien).

Dette omfatter bl.a.:

  • Orientering om aktiviteter i eget bagland og udveksling af erfaringer
  • Sparring om lovgivning, juridiske emner og informationsmateriale
  • Afklaring af, hvad der er relevant og behov for at dele digitalt mellem samarbejdspartnere indenfor social- og psykiatriområdet, herunder hvilke digitale løsninger som er relevante hvornår

Afklaring af, hvorledes man tværsektorielt arbejder med de forskellige typer af behandlingsplaner og handleplaner indenfor området

Gruppens medlemmer
Styregruppen for social- og sundhedsområdet består af repræsentanter fra regioner, nogle kommuner samt en række interesseorganisationer:

  • To repræsentanter fra psykiatriområdet i hver region
  • En til to kommunale repræsentanter fra socialområdet i hver region, udvalgt via KKR-netværket
  • En repræsentant for Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)
  • En repræsentant for KL
  • En repræsentant for Danske Regioner
  • Repræsentanter fra MedComs kommuneteam