Opdateret 14. januar 2019

Standard til FSIII-udvekslingsdatasættet

banner

 

MedCom har netop releaset XML-standarden for Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet, FSIIIUDV, og standarden er den 7. december blevet godkendt i Sundhedsdatastyrelsens rådgivende udvalg for standarder og arkitektur, RUSA. XML-standarden er udviklet som del af KL's nye fælles dokumentationsmetode, Fælles Sprog III (FSIII), som implementeres i alle kommuner i 2017 og 2018. Den første version af Fælles Sprog III 1.0 er udviklet til anvendelse på kommunernes ældre- og omsorgsområde, herunder træning under serviceloven samt i hjemmesygeplejen. Der er planlagt udvidelse til flere sundhedsområder i kommunerne. 

FSIII-udvekslingsdatasættet er et minimumsdatasæt af borgerens data i omsorgssystemet, og datastrukturen gør det muligt at udveksle data mellem kommuner, som anvender FSIII. Det skal anvendes, når en borger flytter midlertidigt eller permanent mellem kommunerne. Al dokumentation om FSIIIUDV kan hentes her.

Det er EOJ-leverandørerne, som udvikler it-løsningerne, der skal understøtte FSIII.

Test og certificering af FSIII-udvekslingsdatasættet foretages af MedCom og er en del af den samlede vurdering af, om EOJ-løsningen er FSIII-kompatibel. 

EOJ-leverandørerne kan nu bestille tid hos MedCom til test og certificering af FSIIIUDV gennem MedComs procedure for bestilling af test. Læs mere her. Det er målsætningen, at alle EOJ-leverandører er godkendt til FSIIIUDV-standarden inden udgangen af 2. kvartal 2018.

Når et EOJ-system er godkendt til FSIII-udvekslingsdatasættet, er evalueringskriterie #6 opfyldt, og det vil blive offentliggjort både på MedComs hjemmeside og KL's FSIII-hjemmeside. I kan se oversigt over EOJ-løsninger og status for kompatibilitetsvurdering på FSIII's hjemmeside her.

Hvis I har spørgsmål vedr. udvekslingsdatasættet til Fælles Sprog er I velkomne til at kontakte os på: fs3@medcom.dk.