Opdateret 17. august 2021

Succes-pilotafprøvning af kommunal knapløsning til Sundhedsjournalen

Den 1. december 2020 blev der igangsat en pilotafprøvning af kommunal adgang til Sundhedsjournalen, som løb frem til 3. marts 2021. Aktuelt har det kommunale område ikke direkte adgang til de nødvendige borgeroplysninger via Sundhedsjournalen, hvorfor pilotens formål var at afprøve en såkaldt kommunal knapløsning til Sundhedsjournalen, hvor kommunerne fik direkte adgang til Sundhedsjournalen. På denne måde får kommunerne hurtigere og mere korrekt viden samt kan de igangsætte borgerens behandling omgående. De tre deltagende pilotkommuner var Frederikshavn, Aalborg og Fredericia.

Pilotprojektets afslutningsrapport stod klar i slutningen af juni, hvor det bl.a. kan konkluderes, at knap 9 ud af 10 fandt al eller næsten al den information, de havde behov for, mens hele 96% har fået meget større, større eller samme udbytte af Sundhedsjournalen sammenlignet med en telefonsamtale/korrespondancemeddelelse. Piloten viser dermed, at det giver stor værdi selv at kunne indhente nødvendige oplysninger, det sparer tid for kommunale medarbejdere samt sygehusene og almen praksis, samt skaber det et bedre helhedsbillede af indlæggelsesforløbet.

Næste skridt i projektet er, at alle EOJ-leverandørerne bliver testet og certificeret. Efterfølgende er det op til den enkelte kommune at få implementeret knapløsningen i egen kommune. Det sker først og fremmest ved kontinuerligt samarbejde med og testning af EOJ-leverandørerne Netcompany, Dedalus (tidligere DXC), KMD og Systematic, som står for at udvikle knapløsningen.

MedComs rolle er overordnet at facilitere projektet samt samarbejde med EOJ-leverandørerne, herunder test og certificering.  

Du kan læse mere generelt om projektet på projektets side.