Opdateret 5. april 2019

Succesfuld POC af moderniseret MedCom-infrastruktur

MedCom har gennemført et Proof of Concept (POC) for modernisering af vores infrastruktur til datadeling, bl.a. baseret på det europæiske eDelivery infrastruktur-koncept. Ambitionen med arbejdet var at vise en vej for, hvordan den meddelelsesbaserede MedCom-kommunikation kan indgå i den fællesoffentlige infrastruktur. Projektet var en del af arbejdet med indsatsen ”Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer” i Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Resultat
Evalueringen af POC’en viser, at det er muligt at anvende forskellige tekniske modeller for meddelelseskommunikation og datadeling. Desuden har man fået en række vigtige erfaringer, som vil være værdifulde i et kommende arbejde med at fastlægge et målbillede for en fremtidig MedCom infrastruktur.

Projektet viste, at man fleksibelt og trinvist kan omlægge kommunikationsmønstre fra meddelelseskommunikation til datadeling og at gøre data tilgængelige på portaler og mobile enheder, inkl. for borgerne og patienterne selv.

Læs rapporten her.

Teknologi og infrastruktur
Resultatet blev demonstreret sammen med de medvirkende projektpartnere - Region Syddanmark, KMD, TrueCommerce, PLSP/MultiMed, Sundhedsdatastyrelsen og sundhed.dk - ved en Connectathon i december 2018, hvor man fulgte en patients rejse gennem systemet og så hvordan dataene blev delt med relevante sundhedsaktører. Se en kort video af demonstrationens set-up her.

Hovedelementerne i POC’en var eDelivery Access-Points og eDelivery SMP-komponenterne, samt en central meddelelsesgateway og et meddelelsesrepository. Desuden anvendte man de centrale komponenter i NSP-infrastrukturen, herunder Dokumentdelingsservice (DDS), National Adviserings Service (NAS) og en forventet FHIR-komponent.

POC - eDelivery Corner 3 model + delingsparadigme via DDS og MedCom Hotel


Næste skridt
Projektet sluttede med udgangen af marts 2019, og på baggrund af evalueringen og de erfaringer man høstede, er det besluttet, at man sigter mod at lave et pilotprojekt på eDelivery i sundhedsvæsenet i efteråret på vegne af den samlede offentlige sektor. Det vil give et godt beslutningsgrundlag for til næste forår at tage beslutning omkring national udbredelse.

Derved kan MedCom fortsætte arbejdet med at modernisere og fremtidssikre vores infrastruktur, så man stadig kan understøtte den digitale kommunikation og datadeling mellem sektorerne og aktører i det danske sundhedsvæsen.

Da POC’en benyttede den europæiske eDelivery infrastruktur, har projektet fået Europa Kommissionens interesse, og de anser det som en succesfuld anvendelse og afprøvning af eDelivery. Derfor er MedCom inviteret til at præsentere resultaterne til en europæisk workshop den 3. april 2019.

Du kan læse mere om projektet her