Opdateret 3. marts 2022

Succesfuld teknisk afprøvning af ny infrastruktur for udveksling af meddelelser og deling af data inden for sundhedsvæsenet

Den 2. marts kulminerede Pilotprojekt for modernisering af MedComs meddelelsesinfrastruktur i en vellykket ”realtime” teknisk afprøvning af meddelelseskommunikation og dokumentdeling via en Connectathon afholdt i Syddansk Sundhedsinnovations testhal i Forskerparken, Odense.

Ole Vilstrup fra MedCom er projektleder på pilotprojektet og fortæller efter en vellykket Connectathon: ”Afprøvningen gik over al forventning med stort engagement og commitment fra de deltagende parter. Afprøvningen er en historisk milepæl i at forbinde vigtige infrastrukturer i sundhedsvæsenet, meddelelseskommunikationen, dokumentdeling og kommunernes BeskedFordeler-infrastruktur med det formål at give klinikerne en bedre mulighed for at få et samlet overblik over patientens behandlinger. Derudover er et vigtigt mål også, at patienten og dennes pårørende får mulighed for at følge med i behandlingsforløb – og måske endda blive en mere aktiv part i patientens behandling. Endelig giver vi også sundhedsvæsenets it-drift et bedre overblik over, hvordan kommunikationen flyder og mulighed for at gribe mere præcist ind, hvis der er ”klumper” i strømmen.” 

Til Connectathon blev der gennemført en række scenarier for meddelelseskommunikation, onlinedeling samt Track & Trace med udgangspunkt i en borgers forløb i sundhedsvæsenet. De deltagende parter afprøvede bl.a. forsendelse af følgende MedCom meddelelser; henvisning, epikrise, korrespondancemeddelelse, bookingsvar, indlæggelsesadvis, indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, udskrivningsrapport, udskrivningsadvis og kvitteringer mellem hhv. lægepraksis, kommune, sygehus og borger via Min Læge app. Al kommunikation foregik i realtid, og både forsendelsesstatus og Track & Trace for meddelelserne, som er et vigtigt succesmål i projektet, kunne løbende vises til stor begejstring blandt deltagerne. Track & Trace giver fælles overblik over meddelelsesflow og forsendelseskæder, og samtidig er Track & Trace et understøttende værktøj ifm. daglig drift og fejludredning.

Den vellykkede tekniske afprøvning udgør et solidt fundament for at skalere den moderniserede infrastruktur til et pilotprojekt, hvor eDelivery anvendes i daglig drift til udveksling af patientdata på et afgrænset område og med borgerrettede visninger af meddelelser delt på portaler og mobile enheder.

Dagen indeholdt oplæg fra MedComs direktør Lars Hulbæk, Svend Rostgaard Rasmussen og Jakob Kjærgaard Jepsen fra Digitaliseringsstyrelsen, Ole Vilstrup fra MedCom samt Klaus Vilstrup Pedersen fra SeMi-K2. Alle oplæg blev optaget, og du vil kunne tilgå optagelserne inden længe. Den tekniske afprøvning er også blevet optaget og vil ligeledes kunne tilgås inden længe. Hold derfor øje med vores hjemmeside samt LinkedIn.

Udover MedCom, har følgende parter deltaget aktivt i afprøvningen:

Digitaliseringsstyrelsen, Herlev Kommune, KMD Connect, KMD Nexus, MultiMed LPS, MultiMed VANS, NetCompany, PLSP, Region Hovedstaden, Sundhedsdatastyrelsen, Trifork samt Kvalitets-IT.