Opdateret 8. september 2022

Sundhed.dk’s PRO-borgervisning er MedCom Certificeret

PRO-borgervisning på Sundhed.dk er nu testet og godkendt generisk visning af QRD-DK v1.3.

Sundhed.dk har dokumenteret at de er i stand til generisk at vise PRO-besvarelser for borgeren som er hentet via NSP DokumentDelingsServicen og KIH XDS repository.

Sundhed.dk’s PRO-borgervisning er en vigtig del af afprøvningen af tværsektoriel PRO-deling af spørgeskemaer og måledata for udvalgte PRO-kildesystemer.
Efter idriftsættelse vil borgerne i den kommende tid få mulighed at se udvalgte delte PRO-besvarelser fra:

  • Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen (Nationale diabetesskemaer)
  • SynLab, WebPatient (Nationale psoriasisskemaer)
  • ZiteLab, Diaprofil (Nationale diabetesskemaer)

For øjeblikket er det kun borgeren der kan se sine egne PRO-besvarelser via Sundhed.dk.
Sundhed.dk, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom er i dialog om, at etablere en tilsvarende PRO-visning for sundhedsfaglige via Sundhedsjournalen på Sundhed.dk.

Forkortelser:
PRO: Patientrapporterede oplysninger
KIH: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere om status og indhold for igangværende PRO afprøvningsprojekter:
https://www.medcom.dk/projekter/pro-understoettelse

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter.