Opdateret 7. juni 2022

Sundhedsdatanettet skal i udbud

Sundhedsdatanettet (SDN) står over for en udbudsudsættelse.

Udbudsprocessen er planlagt med en lang transition frem mod kontraktudløb af den eksisterende kontrakt den 31. marts 2024. Udbuddet forventes derfor offentliggjort allerede efter sommerferien 2022. Den lange transition skal være med til at sikre tilstrækkelig tid til migrering af de ca. 115 tilsluttede parter på SDN - samt udvikling af og migrering til et helt nyt aftalesystem.  

Opstarten af udbuddet har stået på evaluering af det nuværende SDN samt tekniske afklaringer frem mod det udbuds- og løsningsdesign, som blev godkendt i MedComs styregruppe den 9. marts 2022. Herefter har fokus været på udvikling og udarbejdelse af udbudsmaterialer.

Centralt i det kommende SDN (SDNv4) vil være et teknologiskifte til SD-WAN. Teknologiskiftet vil ikke medføre ændringer i funktionalitet i SDN – men er et udtryk for både den forretningsmæssige, teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling.

SDNv4 vil altså fortsat være en infrastruktur, som de tilsluttede parter kender det fra i dag, hvortil parterne tilsluttes – og med et aftalesystem, som styrer udstilling af og aftaler om adgang til services. 

Udbuddet er organiseret under MedComs styregruppe med en udbudsstyregruppe, en projektledelse og projektgruppe bestående af primært medarbejdere hos MedCom samt udbudsassistance. Hertil kommer involvering og orientering af SDN-brugergruppen og andre relevante interessenter efter behov.

De tilsluttede parter vil desuden løbende blive informeret om status, da de som konsekvens af udbuddet vil skulle forberede og varetage migreringen til SDNv4.

Status på og spørgsmål/svar om SDN-udbuddet blev også præsenteret på den årlige SDN-temadag, som blev afholdt den 2. juni 2022. SDN-temadagens formål er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af SDN samt skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forretningsmæssige behov hos de tilsluttede parter.  

Hvad er SDN?

SDN er et fællesoffentligt og tværsektorielt lukket og sikret netværk, der anvendes til datatransmission i den danske sundhedssektor for både offentlige og private parter.  

Tilslutningen til SDN giver ikke i sig selv mulighed for datatransmissionen. Dette reguleres både teknisk og organisatorisk i aftalesystemet, hvori de tilsluttede parter selv udstiller services og indgår aftaler om adgange til de udstillede services.

De tilsluttede parter er f.eks. visse styrelser, alle fem regioner og enkelte kommuner. Alle kommuner har adgang til SDN, men de fleste får deres adgang gennem KMD. Det er leverandører, som giver adgang til SDN for andre f.eks. lægesystemleverandører, leverandører af tandlægesystemer, fodterapi osv. Der er sundhed.dk, privathospitaler og enkelte udenlandske parter.  

Eksempler på services, som de tilsluttede parter udstiller via SDN, er f.eks. Fælles Medicinkort, det interregionale billedindeks (IBI) og sundhedsjournalen. I maj måned 2022 blev der i alt udstillet 1.149 services via SDN.  

SDN supplerer det kommercielle VANS-net, der anvendes til tværsektoriel udveksling af MedComs XML- og EDI-meddelelser.

SDN er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI) med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe og en brugergruppe.

Du kan læse mere om SDN her.