Opdateret 14. januar 2019

Sundhedsjournal version 3

banner

 

Sundhedsjournalen, som i dag viser regionernes journaloplysninger, medicinoplysninger, røntgenbeskrivelser og (for 2 regioner) aftaler fra sygehuse bliver i analogi med intentionerne i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 videreudviklet i et nyt Sundhedsjournal version 3-projektforløb, som løber i perioden 2018-2021.

MedCom bliver involveret i arbejdet med at få etableret integration til privathospitaler, vagtlægesystemer og almen praksis. Desuden vil MedCom komme til at forestå kvalitetssikringen af en forbedret og mere homogen dataleverance fra de forskellige dataleverandører.