Opdateret 24. september 2021

Sundhedsplatformen er MedCom Certificeret

Sundhedsplatformen er som det første EPJ-system godkendt til CDA-standarden APD-DK 2.0.1 og er dermed godkendt til at oprette og dele aftaler.

Deling af aftaler i Sundhedsvæsenet er en del af ”Et Samlet Patientoverblik”, som er en ny national løsning, udviklet af Sundhedsdatastyrelsen. Løsningen skal bidrage til at sikre sammenhæng i patientforløbene på tværs af sundhedsvæsenets parter. Med aftaleoversigten samles patientens aftaler på sygehusene, hos praktiserende læge og speciallæge samt i kommunerne i en fælles kalenderoversigt.

Aftaleoversigten bliver tilgængelig for borgeren selv og pårørende med fuldmagt på Sundhed.dk. Klinikerne kan via opslag gennem fagsystemerne hente oversigten, som logges på samme måde, som ved det Fælles Medicinkort.

MedCom har udviklet de tekniske HL7 CDA-standarder, som ligger bag løsningen, og står for test og certificering af alle leverandør-systemer i de 3 sektorer; regioner, praktiserende læger og kommuner.

MedCom har også projektledelsen for implementeringen i kommuner og lægepraksis og speciallægepraksis.

Læs mere om status og indhold for de to projektspor her: Program for et samlet patientoverblik - MedCom

Information om det overordnede program findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: Et Samlet Patientoverblik - Sundhedsdatastyrelsen

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Jeanette Jensen, Huy Song Michelsen Ho Le & Søren Gammelgaard