Opdateret 30. november 2021

Sundhedsplatformen er MedCom Certificeret

Sundhedsplatformen er er godkendt til oprettelse af QRD-DK v1.2.

Leverandør har ved anvendelse af et komplet QFDD eksempel og brugen af CDA-builder, bevist at være i stand til at håndtere et bredt udsnit af de tekniske spørgemetoder der indgår i QFDD / QRD.

Region Hovedstaden, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har indgået samarbejdsaftale om at afprøve deling af PRO-data fra Sundhedsplatformen til KIH XDS via den nationale infrastruktur.

Projektets primære formål er:

  • at Sundhedsplatformen og MinSundhedsplatform integreres til den nationale infrastruktur baseret på den nationale infrastruktur, dokumentdelingsservicen og MedCom’s standarder QFDD og QRD.
  • at PRO-data, baseret på den nationale PRO-pakke for diabetes, afleveres til den nationale infrastruktur i 3 måneder driftsafprøvning.
  • at samarbejdet afrundes med en faglig og teknisk evaluering.

Næste trin i samarbejdet:

  • Forud for idriftsættelse skal løsning testes mod KIH udd-miljø.
  • Sundsplatformen forventes at gå i driftsafprøvning januar 2022 med den nationale Diabetes PRO-pakke v.9.

    Læs mere om status og indhold for igangværende PRO afprøvningsprojekter:
    https://www.medcom.dk/projekter/pro-understoettelse

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Tina Aagaard Bjørnsholm, Søren Gammelgaard eller Jens Rahbek Nørgaard