Opdateret 19. december 2019

Sundhedsplatformen har idriftsat XREF15 og XDIS15

Sundhedsplatformen har som den første EPJ-leverandør den 10. december 2019 idriftsat XREF15 og XDIS15 i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det betyder, at sygehusene i de to regioner kan sende henvisninger til og modtage afslutningsnotater fra kommunens forebyggelsesområde i de nye kommunestandarder.

Afslutningsnotatet sendes altid til den praktiserende læge, men sygehuset kan skrive sig på som kopimodtager ved udarbejdelse af henvisningen.

Yderligere information om projektet kan findes på MedComs hjemmeside under Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud.