Opdateret 7. januar 2022

SynLab’s WebPatient er MedCom Certificeret

SynLab’s PRO-system WebPatient er godkendt til at kunne:

  • CDA-standarden QRD-DK 1.2 og er dermed godkendt til levere PRO-data (spørgeskemabesvarelser) til KIH XDS.

Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis (eKVIS), Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har indgået samarbejdsaftale om at afprøve deling af PRO-data fra WebPatient til KIH XDS via den nationale infrastruktur fra dermatologer i speciallægepraksis.

WebPatient er et internetbaseret informationssystem som anvendelse af almen og speciallægepraksis til formidling og deling af oplysninger mellem patienterne og praksis. Patienter og pårørende kan med WebPatient besvare spørgeskemaer (PRO) og aflevere hjemmemålinger som er ordineret af den almen læge og speciallæge.

Projektets formål er:

  • at WebPatient integreres til den nationale IT-infrastruktur baseret på den nationale infrastruktur, dokumentdelingsservicen og MedCom’s standarder QFDD og QRD.
  • at PRO-data, baseret på den nationale PRO-pakke for psoriasis, afleveres til den nationale infrastruktur i 3 måneder driftsafprøvning.
  • at samarbejdet afsluttes med en faglig og teknisk evaluering.

Næste trin i samarbejdet er, at WebPatient kobles på infrastrukturen og testes i overførelse af PRO-data til KIH XDS (PROD) via den nationale infrastruktur.

WebPatient forventes at går i driftsafprøvning udgangen af januar 2022 med PRO-sekretariatets nationale Psoriasis PRO-pakke v.3.

Læs mere om status og indhold for igangværende PRO afprøvningsprojekter:
https://www.medcom.dk/projekter/pro-understoettelse

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Tina Aagaard Bjørnsholm, Søren Gammelgaard eller Jens Rahbek Nørgaard