Opdateret 14. december 2017

Systemer godkendt til modtagelse af hjemmemålinger

I forbindelse med MaTIS-projektet er lægesystemet XMO fra CGM og EPJ-systemet Cosmic (internt modul) fra CGI blevet godkendt til modtagelse af de tre CDA-standarder PHMR (hjemmemålinger), QRD (spørgeskemabesvarelse) og QFDD (spørgeskemadefinition).

Modtagelse omfatter download af CDA-dokumenterne fra den nationale DokumentDelingsService og visning i eget system.

Forud for godkendelsen har systemudviklere fra de to leverandører gennemgået en to dages code camp hos Systematic i Aarhus med henblik på håndtering af dokumenter via XDS-infrastruktur og DokumentDelingsService.

Du kan læse mere om MaTIS-projektet her.