Opdateret 14. januar 2019

Testcamp for lægepraksissystemer

banner

Primo september 2018 afholdtes testcamp for lægepraksissystemerne, hvor testens hovedtema var understøttelse af, at de praktiserende læger kan sende en henvisning vedrørende forebyggelsestilbud til kommunen (XREF15), samt at de praktiserende læger kan modtage det afslutningsnotat (XDIS15), som kommunen sender retur. 

Derudover blev lægepraksissystemerne testet for at understøtte LPR3-funktionalitet, som skal finde anvendelse, hvor lægepraksissystemet anvendes på et privathospital eller en speciallægeklinik. Der testes samtidigt for lægepraksissystemernes evne til at understøtte det ændrede beskedflow, der forekommer på privathospitaler/speciallægeklinikker. 

Ikke alle lægepraksissystemer blev som forventet endeligt godkendt på testcampen, hvorfor der har pågået opfølgning i september, der fortsat vil strække sig til primo november, inden alle lægepraksissystemer forventeligt er i mål.