Opdateret 1. oktober 2021

Testcamp for lægepraksissystemerne er gennemført

MedCom har i denne uge afholdt testcamp for lægepraksissystemerne, hvor de aftalte ændringer er blevet testet og certificeret.

Dette års testcamp er ikke så omfangsrig som ved tidligere år, hvilket beror på den megen aktivitet afledt af pandemien samt udsættelse af nogle planlagte ændringer der i stedet overføres til næste testcamp.

Opgaverne ved denne testcamp består i:

  • at have implementeret justeringer til fysioterapihenvisningen udløst af revideret ”vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi” fra sundhedsstyrelsen d. 3/5-2021.
  • at lave et link fra lægepraksissystem til den centrale visningsløsning på PLSP, der skal anvendes til at vise borgernes kalenderaftaler, som del af det nationale projekt ”Samlet Patientoverblik”.
  • at genbesøge visningen af laboratoriesvar, som et led i laboratoriernes akkreditering, med fokus ved denne testcamp på patologi, og opfølgning fra sidste testcamp vedrørende immunologi.

Som det fremgår af godkendelsesoversigten, så er ganske mange opgaver i mål, og der udestår reelt kun opfølgning på igangværende test af hvordan lægepraksissystemerne modtager laboratoriesvar, så forventningen er at de ”gule” testopgaver (se ovenstående billede) også når i mål indenfor den nærmeste fremtid.

Da testcampen blev planlagt, var det stadigt uklart hvorvidt det kunne være muligt at gennemføre testcamps med fysisk deltagelse, hvorfor afviklingen er sket via videomøder ligesom ved sidste testcamp.

Denne form for certificering er ikke optimal, men under de givne forhold forløbet ganske godt, bl.a. på grund af grundigt udførte egentests, som leverandørerne sender til MedCom inden testcampen. Disse er led i processerne i MedComs kvalitetsstyringssystem.

Vi håber på, at testcamps i 2022 igen kan afvikles med fysisk deltagelse.