Opdateret 31. august 2020

Tilbagesvarsløsningen på laboratorieområdet lukkes

Det har ikke været muligt for PLO og Synlab at få lavet en aftale om finansiering og drift af Tilbagesvarsløsningen på laboratorieområdet. Synlab har derfor meddelt, at løsningen lukkes den 31.08.2020.

MedCom henstiller til, at der efter den dato ikke længere uploades beskeder til Reminderserveren, når laboratorierne modtager prøver fra praksis.

MedComs bekymring går på at upload efter 31.08.2020 vil betyde et stort antal forgæves opkald til Reminderserveren, som kan betyde stor belastning af laboratoriesystemerne.

Det er vigtigt at påpege, at det kun er kommunikationen til Reminderserveren, der skal lukkes. Alle øvrige ændringer, der blev lavet i systemerne i forbindelse med udviklingen af Tilbagesvarsløsningen, hvor status på rekvisitionen, afsenderoplysning og producent på sendeanalyser blev tilføjet i alle laboratoriesvar standarderne, skal der ikke ændres på.

Standarderne ændres ikke i forbindelse med lukning af Tilbagesvarsløsningen.

Ovenstående information er sendt ud til Regionernes Laboratoriekontaktpersoner for Tilbagesvarsløsningen og til WebReq-brugergruppen.

Spørgsmål vedrørende beslutning om lukning rettes til PLO.

Spørgsmål vedrørende lukning af webservice i laboratoriesystemerne kan rettes til MedCom.

Løsningen på røntgenområdet påvirkes ikke, men forsætter som hidtil.