Opdateret 3. september 2019

Vær med til at videndele om telemedicin på ”Det telemedicinske landkort”

Registrér/opdatér dit telemedicinske initiativ i det telemedicinske landkort og vær med til at understøtte videndeling om telemedicin i Danmark.

MedCom foretager i efteråret 2019 en kortlægning af telemedicinske initiativer på baggrund af data fra det telemedicinske landkort og har netop igangsat den årlige opdatering. Opdateringen skal sikre, at eksisterende initiativer opdateres, og at der indrapporteres eventuelle nye telemedicinske initiativer.

Har du allerede initiativer på det telemedicinske landkort: Log ind og opdatér dit initiativ her.

Er du bekendt med nye initiativer, som er igangsat men endnu ikke registreret på det telemedicinske initiativ: Registrér dit initiativ her.

Er du ikke allerede bruger, kan du nemt oprette dig som bruger her.

Jo flere initiativer, der registreres og vedligeholdes i det telemedicinske landkort, jo større viden vil kunne fremsøges om telemedicinske initiativer i Danmark.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MedCom på tml@medcom.dk.

Kort om det telemedicinske landkort
Etableringen af det telemedicinske landkort er besluttet af Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening som en del af ”National handlingsplan for udbredelse af telemedicin”. Landkortet giver mulighed for videndeling og erfaringsudveksling om telemedicinske initiativer og hjælper myndighederne med at indhente relevante erfaringer. Etablering, udvikling og vedligehold af det telemedicinske landkort og kortlægningsarbejdet sker under MedComs projektledelse og er forankret i en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. regioner, kommuner og almen praksis. Se arbejdsgruppen her.

Læs mere om projektet her.