Opdateret 26. august 2021

VDX (videoknudepunktet) - nu med SMS

Fra den 9. juni 2021 blev det i VDX muligt at oprette og udsende invitationer til engangs-videomøder via SMS.

Funktionen blev udviklet i et samarbejde med Region Sjælland, som har pilottestet funktionen.

Fra 12. juni til 26. august 2021 er gennemført 7.200 videokonsultationer via SMS-link. Til sammenligning blev der i samme periode afholdt i alt 96.000 videomøder i VDX.  

Aktuelt anvendes SMS-funktionen primært i lægevagten og akutmodtagelsen.  

Funktionen stilles til rådighed for de tilsluttede parter enten gennem integration til VDX API’et eller i VDX Booking-modulet.

Læs mere om VDX