Opdateret 21. august 2018

Vejledning til deling af dokumenter via Dokumentdelingsservice på NSP

banner


MedCom og Sundhedsdatastyrelsen har udgivet en vejledning i forhold til deling af dokumenter via Dokumentdelingsservice på den Nationale Serviceplatform (NSP): "KOM GODT IGANG MED DOKUMENTDELING".

Vejledningen anviser en enkelt og operationel introduktion for leverandører, it-arkitekter, softwareudviklere og andre interesserede til national deling af dokumenter på NSP.

Anvendelsesområderne for Dokumentdelingsservice på NSP er aktuelt national deling af patientens aftaler, hjemmemålinger, spørgeskemabesvarelse og fælles stamkort. Disse dokumenter udveksles i nationalt aftalte dokumentstandarder (HL7 CDA-2), som er udarbejdet i regi af MedCom og Sundhedsdatastyrelsen. Vejledningen giver et overview i forhold til implementerede testmiljøer, specifikationer, softwareværktøjer og andre hjælpeværktøjer.

Vejledningen kan hentes her: http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/IHE/Baggrundsmateriale/Kom-godt-igang-med-dokumentdeling 1.4 (interactive).pdf 

Det er muligt at rekvirere en trykt udgave ved henvendelse til medcom@medcom.dk