Opdateret 25. februar 2020

Vigtige sundhedsoplysninger kan komme med på rejsen

Efter 2,5 års arbejde afsluttede MedCom sidste år EU-projektet Trillium II. Projektet har arbejdet med at udbrede en international standard for et ”International Patient Summary”(IPS), som er et standardiseret datasæt, der opsummerer den vigtigste viden om en persons sundhedstilstand, og som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA, dvs. at det kan følge dig på din rejse så skulle du få brug for sundhedsfaglig hjælp i et andet land, så har man adgang til vigtige oplysninger om dig.

Logo af Trillium II projektet

 

Her kan du læse mere om, hvad et ”Patient Summary” er.

Hvordan kan IPS standarden anvendelses i praksis

Projektet har ikke selv udarbejdet standarden, men bygger på det standardiseringsarbejde CEN og HL7 allerede har lavet. Projektet har derimod forsøgt at udbrede CEN og HL7s arbejde og gøre standarden og værktøjerne til at anvende den, tilgængelige for et bredere publikum (se Trillium II’s hjemmeside). Der er sågar lavet en implementeringsguide til standarden bygget på HL7 FHIR®.

For at blive klogere på i hvilke forskellige scenarier et patient summary har gevinst for borgeren og det sundhedsfaglige personale, har projektet konkret set på eksisterende løsninger, hvor patient summary er anvendt, og har samarbejdet med en lang række organisationer, initiativer og projekter på både europæisk og nationalt niveau omkring hvilke informationer der fx er behov for i bl.a. en katastrofesituation, for børn (bl.a. omkring vaccinationer) og for kronikere. Trillium II har således kunne afdække og afprøve hvordan et patient summary, der bygger på den samme standard men forskellige datasæt til forskellige specifikke formål, kan udveksles lande imellem.

Dansk vinder i Trillium II’s innovationskonkurrence           

For at promovere projektet og engagere små og mellemstore virksomheder, udlovede projektet en pris til den organisation, som kunne præsentere den mest innovative ide til eller brug af International Patient Summary standarden. I blandt 9 finalister valgte det internationale dommerpanel, at prisen skulle deles mellem to initiativer. Den ene var et norsk projekt (CAPABLE), og den anden var den danske virksomhed Trifork, som forslår at udvide brugen af komponenterne i bl.a. det Fælles Medicinkort til at generere et patient summary, som danskere kan bruge i udlandet. Læs mere om prisen og deltagerne på Trillium II’s hjemmeside.

Det handler ikke blot om teknik

Projektet gennemførte udover nogle tekniske implementeringer af IPS-standarden også en række kontekstuelle og organisatoriske undersøgelser, som viste, at mange projekter og initiativer ikke formår at involvere alle relevante interessenter i udviklingen eller har ikke klare planer for, hvordan man sikrer fremtidig udvikling, drift og management af løsningerne. Et evalueringsværktøj, som belyser implementering og anvendelse samt gevinster og blokeringer, efterlyses også ud fra erfaringer gjort i Trillium II.

IPS i dansk kontekst

MedCom var sammen med HL7 projektkoordinator for Trillium II og følger standardiseringsarbejdet omkring IPS tæt, selvom der ingen konkrete planer er i Danmark for at implementere det på nuværende tidspunkt. Alt projektets arbejde er nu godkendt af EU-Kommissionen og her er både teknisk og organisatorisk materiale er nu offentligt tilgængeligt for alle interesserede. MedCom står også til rådighed, hvis man ønsker mere viden om projektet og IPS-standarden.