Opdateret 1. oktober 2020

Virtuel temadag om VDX, fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur d. 27. oktober 2020

Som følge af Covid-19 er behovet for og anvendelsen af video steget markant – ikke kun til videomøder fra hjemmearbejdspladsen men også til konsultationer med patienter/borgere og mellem fagpersonale på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis.

For den tværsektorielle og borgerrettede anvendelse har regioner, kommuner og stat mulighed for at anvende VDX, en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur.

MedCom afholder den. 27. oktober 2020 en virtuel temadag om VDX med det formål at præsentere VDX, de forskellige muligheder og værktøjer i VDX – og hvordan man kan komme i gang. Endvidere præsenteres på dagen eksempler og erfaringer med VDX.

Temadagen er målrettet kommunerne og kommunale medarbejdere, som enten bruger eller står overfor at skulle i gang med borgerrettet eller tværsektoriel video .

På temadagen vil der være oplæg om:

  • Hvad er VDX, hvad må VDX bruges til samt statistik på brugen af VDX
  • Præsentation af Kontakt Læge app’en – praktiske eksempler
  • Præsentation af videokonsultation mellem praktiserende læge og plejehjem
  • Strategisk arbejde med udbredelse af virtuelle konsultationer i det tværsektorielle samarbejde i perioden oktober 2019 til oktober 2020
  • FUT og anvendelsen i kommunerne
  • Den praktiske anvendelse af VDX og VDX-værktøjer 

Se programmet (pdf)

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det maksimale deltagerantal er sat til 150 personer, som besættes efter ”først til mølle”-princippet.

Tilmelding kan ske her og senest d. 16. oktober 2020.

Læs mere om VDX og muligheder for anvendelse her.