Opdateret 10. marts 2017

Win-PLC, ClinicCare, Ganglion og XMO klar til elektronisk kommunikation af Forsikrings- og Pensionsattester


7 forsikrings- og pensionsselskaber sender nu anmodninger om forsikringsattester og journaloplysninger til lægepraksis elektronisk. Løsningen er etableret af brancheorganisationen Forsikring & Pension, der har indgået aftale med 4 lægesystemleverandører, Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) og MedCom om pilotafprøvning indtil august 2017. Alle FP-attester er omfattet - det vil sige de attester, anmodninger, svar fra lægen og samtykkeerklæringer, som er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningens Attestudvalg. Den digitale løsning omfatter også indhentning af forsikringskundens samtykke og lægevalg samt forsikringskundens underskrift med digital signatur på de attester, hvor dette er et krav. 

De elektroniske FP-attester er udviklet i Dynamisk Blanketformat og håndteres integreret i lægesystemerne på samme måde som de elektroniske LÆ-attester. Kommunikationen sker på Sundhedsdatanettet.
Win-PLC, ClinicCare, Ganglion og XMO er certificeret af MedCom og kan modtage og besvare FP-attesterne. Løsningen er taget i brug hos alle klinikker med Win-PLC og udrulles fra uge 11 til alle brugere med ClinicCare, Ganglion og XMO. Der udsendes besked til klinikkerne fra lægesystemleverandøren, når de nødvendige opdateringer er sket, og klinikken er tilmeldt den elektroniske løsning.

Det er forventningen, at løsningen udbredes til flere forsikrings- og pensionsselskaber og til alle lægesystemer i løbet af efteråret 2017. 

Pilotafprøvningen af elektroniske FP-attester er en del af MedComs projekt "Blanketter og journaludtræk i praksissektoren", der har til formål at digitalisere blanketter og journaludtræk fra lægepraksis.
Projektet omfatter også udvikling og implementering af en opdateret version af MedComs standard for Den Dynamiske Blanket. 

Læs mere om projektet her.