Opdateret 29. januar 2021

XMedicus Systems ApS er MedCom Certificeret

XMedicus Systems ApS er med privathospitalssystemet XMedicus godkendt til at kunne:

  • Foretage dataleverance af journaloplysninger til Sundhedsjournalens datakilde: E-Journal.

 

Dette betyder at XMedicus’ privathospitalskunder i den nærmeste fremtid vil begynde at loade journaldata til E-Journal – til gavn for sundhedspersoner som har et behandlingsansvar, patienter, og evt. pårørende som har fået fuldmagt fra patienten.

Status er således at Novax og XMedicus nu er godkendt. MedCom fortsætter med de resterende leverandører.

Opkobling af privathospitaler er et delprojekt i Sundhedsjournal 3 projektet.

 

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Jens Rahbek Nørgaard & Huy Song Michelsen Ho Le