Opdateret 1. oktober 2021

XMedicus Systems ApS er MedCom Certificeret

XMedicus Systems ApS er med privathospitalssystemet XMedicus godkendt til at kunne:

  • Sende følgende standarder Billeddiagnostisk epikrise (DIS05 version D0533L), Bookingsvar (DIS13 version D1333L), Korrespondancebrev (DIS91 version D9134L) og Negative og Positive Kvitteringer (CTL02 og CTL03 version C0230Q og C0330Q)
  • Modtage følgende standarder Billeddiagnostisk epikrise (DIS05 version D0533L), Bookingsvar (DIS13 version D1333L), Korrespondancebrev (DIS91 version D9134L), Negative VANS, Negative og Positive Kvitteringer (CTL01, CTL02 og CTL03 version C0130Q, C0230Q og C0330Q) og Binære breve (XBIN01 version XB0131X) 

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Gitte Henriksen & Huy Song Michelsen Ho Le