Opdateret 4. maj 2022

XSD er MedCom Certificeret

XSD er med systemet FLEX godkendt til at kunne:

  • Afsende receptfornyelser (XPRE60 version XR6031W)

Ovenstående certificering betyder at brugerne af FLEX hermed kan foretage receptfornyelser ved behov for den enkelte borger.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Alice Kristensen, Gitte Henriksen & Hussein Ali Al-Issa