Opdateret 20. december 2019

XSD FLEX er MedCom certificeret

XSD FLEX  er godkendt til at kunne sende/modtage:


XML Sygehushenvisning - XREF01 Sende/Modtage

XML Billeddiagnostiske henvisning - XREF02 Sende

XML Speciallægehenvisning - XREF06 Sende

XML Udskrivningsepikrise - XDIS01 Sende/Modtage

XML Ambulantepikrise - XDIS02 Modtage

XML Skadestueepikrise - XDIS03 Modtage

XML Billeddiagnostiske epikrise - XDIS05 Modtage

XML Speciallægeepikrise - XDIS07 Modtage

XML Lægevagtsepikrise - XDIS13 Sende/Modtage

XML MEDBIN - XBIN01 Send/Modtag

XML Negativ VANS-kvittering - XCTL01 Modtage

XML Negativ kvittering - XCTL02 Sende/Modtage

XML Positiv kvittering - XCTL03 Sende/Modtage

XML Korrespondancebrev - XDIS91 Sende/Modtage