Opdateret 16. maj 2022

ZiteLab ApS er MedCom Certificeret

DiaProfil fra ZiteLab er godkendt til CDA-standarden QRD-DK 1.3 med formål at levere PRO-diabetesdata (spørgeskemabesvarelser) til KIH og dele via XDS-infrastrukturen.

Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har indgået samarbejdsaftale med ZiteLab om at afprøve deling af PRO-data fra DiaProfil til KIH via den nationale XDS-infrastruktur.

DiaProfil er en internetbaseret PRO-løsning for borgere med diabetes. Efter at borgeren har besvaret hjemmefra, vises PRO-besvarelsen på et grafisk dashboard til konsultationen, som behandler og patient kan tage udgangspunkt i for at synliggøre særlige udfordringer og bekymringer, der er relevante at tale om. DiaProfil anvendes af bl.a. Region Nordjylland og Københavns Kommune.

Projektets formål er:

  • at DiaProfil integreres til den nationale XDS-infrastruktur baseret på den nationale infrastruktur, dokumentdelingsservicen og MedCom’s standarder QFDD og QRD.
  • at PRO-data, baseret på den nationale PRO-pakke for diabetes, afleveres til den nationale infrastruktur i 3 måneder driftsafprøvning.
  • at samarbejdet afsluttes med en faglig og teknisk evaluering.

Næste trin i samarbejdet er, at der gennemføres end2end-test mellem DiaProfil og PRO-borgervisning på Sundhed.dk inden DiaProfil kobles på XDS-infrastrukturen og starter overførelse af PRO-data til KIH(PROD).

Læs mere om status og indhold for igangværende PRO afprøvningsprojekter:
https://www.medcom.dk/projekter/pro-understoettelse

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Tina Aagaard Bjørnsholm, Søren Gammelgaard eller Jens Rahbek Nørgaard